Psycho Servis

Psycho Servis Mgr. Monika Černá

Psychoterapeutické poradenství - Doprovázení

Úzkosti, deprese, panické ataky
Závislosti – alkohol, drogy, telefony, sociální sítě, workoholismus, aj.
Děti a mladiství – problémy s učením a soustředěním, sebepoškozování
Práce s traumatem
Rodinné a párové poradenství
Člen rodiny ve výkonu trestu odnětí svobody

Více informací v kategorii Služby.

Mgr. Monika Černá
+420 702 143 803